Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Eclipse v13.06 và Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin người bệnh ARIA v13.0

Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Eclipse v13.06 và Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin người bệnh ARIA v13.0

  • 04:00 29/03/2021
  • Xếp hạng 4.8/5 với 10265 phiếu bầu
Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Eclipse v13.06 và Hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin người bệnh ARIA v13.0
Tác giả: Ngô Duy Long tổng hợp theo: vinmec.com
Tag: Xạ trị, TBI, Xạ trị điều biến thể tích, SBRT, VMAT, IMRT, Xạ trị công nghệ cao, Lập kế hoạch xạ trị, CSI,
 
Cùng chuyên mục
 
Bài viết liên quan