bacsi247.org "vật chất di truyền ở cấp độ tế bào" - Mới nhất 2022 | Bacsi247.org

DNA của thai nhi quyết định điều gì?

DNA của thai nhi quyết định điều gì?

Gen là một cấu phần của sự di truyền, hay còn được gọi là DNA thai nhi. Nhiễm sắc thể là cấu trúc bên trong các tế bào mang gen, được sắp xếp theo cặp. Hầu hết các tế bào có 23 cặp nhiễm sắc thể với tổng số 46 nhiễm sắc thể. Theo di truyền từ bố mẹ sang con, một nửa số gen của bé sẽ được thừa hưởng tử mẹ và một nữa sẽ thừa hưởng từ bố. Vậy thực tế, vật chất di truyền là gì?