Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Mới nhất 2022 | Bacsi247.org

Bệnh Moyamoya

Bệnh Moyamoya

Bài viết được viết bởi Bác sĩ Mai Xuân Thiên - Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Bệnh Hemophilia là bệnh gì?

Bệnh Hemophilia là bệnh gì?

Bài viết bởi Bác sĩ CK II Tạ Thị Thu Hòa - Trung tâm Nhi - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Cơ chế bệnh sinh của bệnh Celiac

Cơ chế bệnh sinh của bệnh Celiac

Bài viết được viết bởi ThS.Bác sĩ Mai Viễn Phương - Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Chẩn đoán bệnh gout

Chẩn đoán bệnh gout

Bài viết được viết bởi ThS.BS Bùi Minh Đức - Trưởng Đơn nguyên Nội tổng hợp, Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.
Tổng quan về bệnh Parkinson

Tổng quan về bệnh Parkinson

Bài viết bởi Bác sĩ CKII Phạm Thị Sơn - Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Chẩn đoán bệnh Parkinson

Chẩn đoán bệnh Parkinson

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Duy Dũng - Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Bệnh gout và quản lý bệnh

Bệnh gout và quản lý bệnh

Bài viết bởi Bác sĩ CKII Hoàng Thị Hiền - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Bệnh bạch hầu

Bệnh bạch hầu

Bài viết được viết bởi BSCK II. Phạm Thị Khương, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Bệnh Crohn và trầm cảm

Bệnh Crohn và trầm cảm

Bài viết được viết bởi ThS.BS Mai Viễn Phương - Khoa Khám bệnh & Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Bệnh dây thần kinh mác

Bệnh dây thần kinh mác

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Duy Dũng - Bác sĩ Chuyên khoa Thần Kinh - Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Bệnh dây thần kinh trụ

Bệnh dây thần kinh trụ

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Duy Dũng - Bác sĩ Chuyên khoa Thần Kinh - Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Điều trị bệnh Parkinson

Điều trị bệnh Parkinson

Bài viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Duy Dũng - Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân suy thận

Nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân suy thận

Bài viết bởi Bác sĩ Lê Đức Hiệp và Nguyễn Xuân Thành - Trung Tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City
Bệnh sinh của sốc bỏng

Bệnh sinh của sốc bỏng

Bài viết được viết bởi Bác sĩ chuyên khoa II Phan Phi Tuấn - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.
Chẩn đoán mô bệnh học trong bệnh Celiac

Chẩn đoán mô bệnh học trong bệnh Celiac

Bài viết được viết bởi Bác sĩ Mai Viễn Phương - Khoa khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park