Đánh giá khả thi tính liều của kĩ thuật xạ trị vmat khi bệnh nhân nhịn thở cuối thì thở ra điều trị triệt căn ung thư thực quản ngực tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City