Hở van tim 2 lá là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng, cách phát hiện