Inositol (vitamin B8): Lợi ích, tác dụng phụ và liều dùng