CÔNG CỤ TÍNH CARB, PROTEIN, CHẤT BÉO TỰ ĐỘNG

CÔNG CỤ TÍNH MACRO CARB, PROTEIN, CHẤT BÉO

1 ngày

%
%
%

KẾT QUẢ

CARB PROTEIN FAT
GRAMS/ngày
225g
150g
55g
GRAMS/bữa
45g
30g
11g
CALORIES/ngày
900 cals
600 cals
500 cals
CALORIES/bữa
180 cals
120 cals
100 cals